اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور

تعداد بازدید : 211

دوشنبه 7 خرداد 1397

نوشته شده توسط :

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره شرايط وضوابط، تاريخ و نحوه ثبت نام و انتخاب رشته در پذيرش دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي سال 1397
مشاهده خبر : http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=4&id=5580
تاريخ درج : 97/03/06