پذیرش دانشجو، بدون کنکور در مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته

تعداد بازدید : 951

چهار شنبه 20 آذر 1398

نوشته شده توسط :

پذیرش دانشجو، بدون کنکور در مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته

 

 پذیرش دانشجو، بدون کنکور در مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته

ثبت نام بصورت مراجعه حضوری از تاریخ 5آذر لغایت 30 دی ماه 98

شروع کلاسها: ترم بهمن 98