ثبت نام بدون آزمون کارشناسی پیوسته در موسسه علامه فیض کاشانی

تعداد بازدید : 575

سه شنبه 23 آبان 1396

نوشته شده توسط : آقای عطوفی

ثبت نام بدون آزمون کارشناسی پیوسته در موسسه علامه فیض کاشانی

ثبت نام بدون آزمون کارشناسی پیوسته در موسسه علامه فیض کاشانی:
مهلت ثبت نام 19/5/96 الی 23/5/96. جهت اطلاعات بیشتر وثبت نام به سایت سنجش www.sanjesh.org مراجعه نمایید