ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کاردانی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته

تعداد بازدید : 945

سه شنبه 27 شهریور 1397

نوشته شده توسط :

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کاردانی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته

**************قابل توجه دانشجویان جدیدالورود کاردانی پیوسته***********************

ثبت نام از روز سه شنبه 1397/6/20 لغایت 1397/7/5 خواهد بود.

مدارک لازم جهت ثبت نام:

1-اصل و تصویر مدرک دیپلم یا گواهی موقت

2- شش قطعه عکس سه در چهار

3- کارت ملی و شناسنامه و دو سری کپی از تمام صفحات

4- مدارک مربوط به نظام وظیفه 

5-رسید پستی تائیدیه تحصیلی مدرک دیپلم اخذ شده از دفاتر پیشخوان

**************قابل توجه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ناپیوسته***********************

ثبت نام از روز سه شنبه 1397/6/20 لغایت 1397/7/5 خواهد بود.

مدارک لازم جهت ثبت نام:

1-اصل و تصویر مدرک کاردانی یا گواهی موقت

2- شش قطعه عکس سه در چهار

3- کارت ملی و شناسنامه و دو سری کپی از تمام صفحات

4- مدارک مربوط به نظام وظیفه 

**************قابل توجه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی پیوسته(آزمون سراسری)***********************

ثبت نام از روز  شنبه 1397/6/24 لغایت 1397/7/5 خواهد بود.

مدارک لازم جهت ثبت نام:

1-اصل و تصویر مدرک دیپلم یا گواهی موقت

2- شش قطعه عکس سه در چهار

3- کارت ملی و شناسنامه و دو سری کپی از تمام صفحات

4- رسید پستی درخواست تائیدیه پیش دانشگاهی از دفاتر پیشخوان

5-مدارک مربوط به نظام وظیفه 

6-اصل مدرک پیش دانشگاهی یا گواهی موقت

7-اصل ریز نمرات دیپلم