قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان کارشناسی پیوسته بدون آزمون، کاردانی نظام جدید، کاردانی به کارشناسی ، کارشناسی ارشد سال 98

تعداد بازدید : 771

سه شنبه 9 مهر 1398

نوشته شده توسط :

قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان کارشناسی پیوسته بدون آزمون، کاردانی نظام جدید، کاردانی به کارشناسی ، کارشناسی ارشد سال 98

مدارک لازم جهت ثبت نام کارشناسی پیوسته بدون آزمون:

1- مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی 
2- ریزنمرات دیپلم
3- کپی شناسنامه  وکارت ملی از همه صفحات دوسری
4-  ۶ قطعه عکس۴*۳

زمان ثبت نام اینترنتی: سه شنبه 98/7/9

زمان ثبت نام:چهارشنبه و پنجشنبه ۹۸/۷/۱۰ و ۹۸/۷/۱۱

مدارک لازم جهت ثبت نام کاردانی نظام جدید:

1-اصل مدرک دیپلم یا گواهی موقت

2-ریز نمرات

3-برگه تائیدیه تحصیلی اخذ شده از دفاتر پست بانک

4-اصل و کپی شناسنامه از تمام صفحات(دو سری)

5-اصل و کپی کارت ملی(دو سری)

6-شش قطعه عکس سه در چهار(در سال جاری گرفته شده باشد)

7-برگه ای که وضعیت نظام وظیفه را برای دانشجویان پسر مشخص می کند.

تاریخ ثبت نام: 98/6/23 الی 98/6/28

مدارک لازم جهت ثبت نام کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته):

1-اصل مدرک کاردانی یا گواهی موقت

2-اصل و کپی شناسنامه از تمام صفحات(دو سری)

3-اصل و کپی کارت ملی(دو سری)

4-شش قطعه عکس سه در چهار(در سال جاری گرفته شده باشد)

5-لغو معافیت مقطع قبلی یا برگه ای که وضعیت نظام وظیفه را برای دانشجویان پسر مشخص می کند.

تاریخ ثبت نام: 98/6/23 الی 98/6/28

مدارک لازم جهت ثبت نام کارشناسی ارشد:

1-اصل و یک سری کپی از مدرک کارشناسی (پذیرفته شدگانی که به هر دلیل قادر به ارائه مدرک لیسانس نیستند یک گواهی تائید با معدل کل با مهر و امضای دانشگاه مقطع لیسانس را ارائه دهند)(دانشجویان سال آخر گواهی معدل صفحه 323 دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد 98 را ارائه دهند)

2-اصل و کپی شناسنامه از تمام صفحات(دو سری)

3-اصل و کپی کارت ملی(دو سری)

4-شش قطعه عکس سه در چهار(در سال جاری گرفته شده باشد)(دانشجویان پسر که سربازی نرفته اند، 12 قطعه عکس)

5-لغو معافیت مقطع قبلی یا برگه ای که وضعیت نظام وظیفه را برای دانشجویان پسر مشخص می کند.

تاریخ ثبت نام: 98/6/23 الی 98/6/28