پذیرش بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد موسسه علامه فیض کاشانی برای دانشجویان رتبه اول موسسه

تعداد بازدید : 167

یکشنبه 20 مرداد 1398

نوشته شده توسط :

پذیرش بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد موسسه علامه فیض کاشانی برای دانشجویان رتبه اول موسسه

دانشجویان فارغ التحصیل (که از تاریخ فراغت آنها بیش از یکسال نگذشته باشد) و دانشجویان در حال فراغت که دارای رتبه اول دوره کارشناسی پیوسته می باشند، می توانند جهت پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد موسسه علامه فیض کاشانی،در همان رشته خود، حداکثر تا تاریخ 98/5/30 به خانم فرشادنیا مراجعه نمایند. (تلفن تماس: 55431070 داخلی 106)