سامانه شرکت در امتحانات مجازی پایانترم

تعداد بازدید : 2433

سه شنبه 24 تیر 1399

نوشته شده توسط :

سامانه شرکت در امتحانات مجازی پایانترم

به اطلاع می رساند سامانه شرکت در امتحانات مجازی پایانترم از قسمت پیوندها در صفحه ی اصلی سایت یا از طریق کلیک روی این لینک قابل دسترسی می باشد.