قابل توجه پذیرفته شدگان ارشد بهمن ‌1400

تعداد بازدید : 296

پنج شنبه 14 بهمن 1400

نوشته شده توسط :

قابل توجه پذیرفته شدگان ارشد بهمن ‌1400

قابل توجه پذیرفته شدگان ارشد بهمن ‌1400

تاریخ ثبت‌نام شنبه 16الی سه شنبه 19بهمن

توجه داشته باشید که ابتدا ثبت‌نام اینترنتی انجام داده وبعد جهت تحویل مدارک به دانشگاه  مراجعه نمایید

http://stu.feiz.ac.ir:8080/gateway/PuyaAuthenticate.php

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

مدرک کارشناسی وکاردانی همراه با معدل

اصل شناسنامه وکپی از همه صفحات ان ها

دوازده قطعه عکس 3در 4

مدرکی که  وضعیت نظام وظیفه را نشان دهد