ثیت نام پذیرش با سوابق تحصیلی آزمون سراسری

تعداد بازدید : 832

جمعه 8 مهر 1401

نوشته شده توسط :

ثیت نام پذیرش با سوابق تحصیلی آزمون سراسری

مدارک مورد نیاز :

مدرک دیپلم و ریز نمرات ، شناسنامه و کپی از تمامی صفحات  ، کارت ملی و کپی و 6 قطعه عکس 3 در 4 

تاریخ ثبت نام  شنبه 2 مهر تا  پنجشنبه 7 مهر به جز روزهای تعطیل 

لینک:

http://stu.feiz.ac.ir:8080/gateway/PuyaAuthenticate.php