وام شهریه

تعداد بازدید : 394

چهار شنبه 9 آذر 1401

نوشته شده توسط :

وام شهریه

با توجه به مبلغ بالای شهریه و بدهی مربوطه و پرداخت آن فقط بصورت نقدی
لذا پیشنهاد میشود دانشجویان حتما از وام شهریه استفاده نمایند
آخرین مهلت ثبت نام وام شهریه دانشجویی
15 آذر ماه 1401