آخرین مهلت زمان حذف و اضافه

تعداد بازدید : 202

چهار شنبه 2 اسفند 1396

نوشته شده توسط :

آخرین مهلت زمان حذف و اضافه

قابل توجه کلیه دانشجویان: با توجه به اینکه آخرین مهلت زمان حذف و اضافه، فردا پنجشنبه (3/12/96) می باشد، لذا در انتخاب واحد خود کمال دقت را داشته باشید. بدین منظور لازمست طبق برنامه دروس پیشنهادی، انتخاب واحد نمایید