بازه زمانی ثبت و ویرایش موضوع پایان نامه کاردانی و کارشناسی

تعداد بازدید : 1980

پنج شنبه 24 بهمن 1398

نوشته شده توسط :

بازه زمانی ثبت و ویرایش موضوع پایان نامه کاردانی و کارشناسی

قابل توجه کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی که در ترم بهمن، واحد پایان نامه (پروژه پایانی) را اخذ خواهند نمود، یا دانشجویانی که در این نیمسال، واحد پایان نامه را تمدید خواهند کرد:

1️⃣مهلت ورود موضوع پروژه از طریق پورتال: از تاریخ 1398/11/15 لغایت 1399/2/31

2️⃣مهلت ویرایش موضوع پروژه از طریق پورتال:از تاریخ  1398/11/15 لغایت 1399/3/31

3️⃣مهلت دفاع از پایان نامه: 1399/6/31