بازه زمانی ثبت و ویرایش موضوع پایان نامه کاردانی و کارشناسی

تعداد بازدید : 931

سه شنبه 27 شهریور 1397

نوشته شده توسط :

بازه زمانی ثبت و ویرایش موضوع پایان نامه کاردانی و کارشناسی

قابل توجه کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی که در نیمسال اول 98-97 واحد پایان نامه را اخذ نموده اند یا دانشجویانی که در این نیمسال، واحد پایان نامه را تمدید نموده اند

1️⃣مهلت ورود موضوع پروژه از طریق پورتال: از تاریخ 1397/5/20 لغایت 1397/8/30

2️⃣مهلت ویرایش موضوع پروژه از طریق پورتال:از تاریخ  1397/6/20 لغایت 1397/9/15

3️⃣مهلت دفاع از پایان نامه: 1397/11/30