معرفی به استاد بهمن 98

تعداد بازدید : 3549

دوشنبه 23 تیر 1399

نوشته شده توسط :

معرفی به استاد بهمن 98

قابل توجه دانشجویانی که در شرف فارغ‌التحصیلی هستند و تا فارغ‌التحصیلی صرفا دو درس نظری دارند:    ثبت نام معرفی به استاد از تاریخ 1398/11/25 لغایت 1398/12/2 از طریق پورتال، قابل دسترسی می باشد. امتحانات درتاریخ  1398/12/13 ساعت 9:30 برگزار خواهدشد.( این دوره از ثبت نام معرفی به استاد، شامل حال دانشجویانی که در ترم جاری، انتخاب واحد دارند، نمی شود)