طرح تشویقی چاپ مقاله

تعداد بازدید : 4223

شنبه 6 مرداد 1397

نوشته شده توسط :

طرح تشویقی چاپ مقاله

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد:

طبق مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی موسسه علامه فیض کاشانی،مقرر گردید جهت حمایت و تشویق دانشجویان کارشناسی ارشد که مقالات خود را به نام موسسه علامه فیض کاشانی، به چاپ برسانند، مبالغ زیر به نویسنده پرداخت گردد: 

چاپ مقاله در مجلات ISI: به ازای هر مقاله مبلغ یک میلیون ریال

چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی: به ازای هر مقاله مبلغ پانصد هزار ریال

چاپ مقاله در مجلات علمی ترویجی، به ازای هر مقاله مبلغ دویست هزار ریال

چاپ مقاله در همایش های ملی، به ازای هر مقاله، مبلغ دویست هزار ریال

چاپ مقاله در همایش های بین المللی، به ازای هر مقاله مبلغ سیصد هزار ریال