ثبت نمره کارآموزی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته حسابداری در ترم تابستان

تعداد بازدید : 649

سه شنبه 27 شهریور 1397

نوشته شده توسط :

ثبت نمره کارآموزی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته حسابداری در ترم تابستان

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته حسابداری که در ترم تابستان، واحد کارآموزی داشتند:

به منظور دریافت نمره کارآموزی، روز پنجشنبه (1397/7/5) ساعت8صبح، به آقای رشیدی پور ، با در دست داشتن فرم نمره کارآموزی،در دانشگاه مراجعه نمایید.