قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال 98

تعداد بازدید : 2094

شنبه 9 آذر 1398

نوشته شده توسط :

قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال 98

مدارک لازم جهت ثبت نام در مقطع کارشناسی ارشد(تکمیل ظرفیت):ابتدا ثبت نام اینترنی از طریق سایت، قسمت پورتالها، پورتال دانشجویی، ثبت نام ورودی های جدید، انجام شود. سپس بصورت حضوری از تاریخ 98/9/10 الی98/9/14 به موسسه مراجعه شود.1-اصل و یک سری کپی از مدرک کارشناسی (پذیرفته شدگانی که به هر دلیل قادر به ارائه مدرک لیسانس نیستند یک گواهی تائید با معدل کل با مهر و امضای دانشگاه مقطع لیسانس را ارائه دهند)(دانشجویان سال آخر گواهی معدل صفحه 323 دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد 98 را ارائه دهند)2-اصل و کپی شناسنامه از تمام صفحات(دو سری)3-اصل و کپی کارت ملی(دو سری)4-شش قطعه عکس سه در چهار(در سال جاری گرفته شده باشد)(دانشجویان پسر که سربازی نرفته اند، 12 قطعه عکس)5-لغو معافیت مقطع قبلی یا برگه ای که وضعیت نظام وظیفه را برای دانشجویان پسر مشخص می کند.تاریخ ثبت نام: 98/9/10 الی98/9/14