قابل توجه پذیرفته شدگان ترم بهمن کارشناسی پیوسته و ناپیوسته 99-98

تعداد بازدید : 2531

سه شنبه 13 اسفند 1398

نوشته شده توسط :

قابل توجه پذیرفته شدگان ترم بهمن کارشناسی پیوسته و ناپیوسته 99-98

دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی پیوسته لازمست به وبسایت موسسه به آدرس www.feiz.ac.ir مراجعه, قسمت ورود به سیستم را زده 

به قسمت ثبت نام دانشجویان جدید وارد شده  وبا وارد کردن کد ملی و شماره شناسنامه,

شماره دانشجوئی ورمز  ورود به پورتال را دریافت کرده  

سپس وارد پورتال شخصی خود شده و مشخصات فردی خود را تکمیل نموده بعداز باز گشایی دانشگاه,به امور ثبت نام مراجعه ومراحل ثبت نام را کامل نمایند