قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان کارشناسی پیوسته بدون آزمون ،کاردانی نظام جدید، کاردانی به کارشناسی ، کارشناسی ارشد سال 98

تعداد بازدید : 1434

سه شنبه 9 مهر 1398

نوشته شده توسط :

قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان کارشناسی پیوسته بدون آزمون ،کاردانی نظام جدید، کاردانی به کارشناسی ، کارشناسی ارشد سال 98

مدارک لازم جهت ثبت نام کارشناسی پیوسته بدون آزمون:1- مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی 

2- ریزنمرات دیپلم

3- کپی شناسنامه  وکارت ملی از همه صفحات دوسری

4-  ۶ قطعه عکس۴*۳تاریخ ثبت نام اینترنتی: سه شنبه 98/7/9

تاریخ  ثبت نام:چهارشنبه و پنجشنبه ۹۸/۷/۱۰ و ۹۸/۷/۱۱ مدارک لازم جهت ثبت نام کاردانی نظام جدید:1-اصل مدرک دیپلم یا گواهی موقت2-ریز نمرات3-برگه تائیدیه تحصیلی اخذ شده از دفاتر پست بانک4-اصل و کپی شناسنامه از تمام صفحات(دو سری)5-اصل و کپی کارت ملی(دو سری)6-شش قطعه عکس سه در چهار(در سال جاری گرفته شده باشد)7-برگه ای که وضعیت نظام وظیفه را برای دانشجویان پسر مشخص می کند.تاریخ ثبت نام: 98/6/23 الی 98/6/28مدارک لازم جهت ثبت نام کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته):1-اصل مدرک کاردانی یا گواهی موقت2-اصل و کپی شناسنامه از تمام صفحات(دو سری)3-اصل و کپی کارت ملی(دو سری)4-شش قطعه عکس سه در چهار(در سال جاری گرفته شده باشد)5-لغو معافیت مقطع قبلی یا برگه ای که وضعیت نظام وظیفه را برای دانشجویان پسر مشخص می کند.تاریخ ثبت نام: 98/6/23 الی 98/6/28مدارک لازم جهت ثبت نام کارشناسی ارشد:1-اصل و یک سری کپی از مدرک کارشناسی (پذیرفته شدگانی که به هر دلیل قادر به ارائه مدرک لیسانس نیستند یک گواهی تائید با معدل کل با مهر و امضای دانشگاه مقطع لیسانس را ارائه دهند)(دانشجویان سال آخر گواهی معدل صفحه 323 دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد 98 را ارائه دهند)2-اصل و کپی شناسنامه از تمام صفحات(دو سری)3-اصل و کپی کارت ملی(دو سری)4-شش قطعه عکس سه در چهار(در سال جاری گرفته شده باشد)(دانشجویان پسر که سربازی نرفته اند، 12 قطعه عکس)5-لغو معافیت مقطع قبلی یا برگه ای که وضعیت نظام وظیفه را برای دانشجویان پسر مشخص می کند.تاریخ ثبت نام: 98/6/23 الی 98/6/28