کارآموزی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته حسابداری در ترم تابستان

تعداد بازدید : 62

چهار شنبه 10 مرداد 1397

نوشته شده توسط :

کارآموزی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته حسابداری در ترم تابستان

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته حسابداری که در ترم تابستان، واحد کارآموزی را اخذ نموده اند:کلاس کارآموزی از تاریخ 97/5/13 به مدت 16 جلسه،روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15 الی 19 در سایت موسسه برگزار خواهد شد. حضور کلیه دانشجویان، الزامیست.