عرض تسلیت

تعداد بازدید : 141

دوشنبه 27 مرداد 1399

نوشته شده توسط :

عرض تسلیت

همکار محترم جناب آقای ابوالحسنی

مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای شما و سایر بازماندگان صبر و برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی خواستاریم.