تقویم آموزشی انتخاب واحد نیمسال اول 99-98

تعداد بازدید : 2335

سه شنبه 22 مرداد 1398

نوشته شده توسط :

تقویم آموزشی انتخاب واحد نیمسال اول 99-98

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 ✅انتخاب واحد :  98/6/23  لغایت 98/6/28

✅شروع کلاسها : 98/6/30

✅حذف و اضافه: 98/7/6 لغایت 98/7/11

✅ حذف تکدرس: 98/9/30 لغایت 98/10/5

✅پایان کلاسها: 98/10/19

✅شروع امتحانات : 98/10/24لغایت 98/11/10