اطلاعیه سهمیه دانشجویان رتبه اول

تعداد بازدید : 567

یکشنبه 20 مرداد 1398

نوشته شده توسط :

اطلاعیه سهمیه دانشجویان رتبه اول

دانشجویان فارغ التحصیل (که از تاریخ فراغت آنها بیش از یکسال نگذشته باشد) و دانشجویان در حال فراغت که دارای رتبه اول دوره کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته می باشند، جهت استفاده از امتیاز رتبه اولی در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد 1398، می توانند حداکثر تا تاریخ 98/5/22 به خانم فرشادنیا مراجعه نمایند. (تلفن تماس: 55431070 داخلی 106) 
دانشجویان پس از بررسی و حائز شرایط بودن، می توانند از این سهمیه استفاده نمایند.