زمان دریافت کارت ورود به جلسه

تعداد بازدید : 85

یکشنبه 8 خرداد 1401

نوشته شده توسط :

زمان دریافت کارت ورود به جلسه

برای امتحانات حضوری :  ۱۴۰۱/۳/۲۵
آخرین مهلت دریافت کارت : ۱۴۰۱/۳/۳۰
نحوه دریافت : از طریق پرتال دانشجویی
گزینه آموزشی ، کارت ورود به جلسه
توجه مهم : دانشجویان لازم است قبل از صدور کارت ورود به جلسه ، از طریق پرتال دانشجویی ، بخش آموزشی ، نظرخواهی را انتخاب و تکمیل نموده و سپس وارد گزینه کارت ورود به جلسه شده و پرینت نمایند .
( بدیهی است بعد از تسویه حساب امکان صدور کارت خواهد بود )