اطلاعیه شماره1 انتخاب واحد ترم تابستان 1402-1401

تعداد بازدید : 270

شنبه 24 تیر 1402

نوشته شده توسط :

اطلاعیه شماره1 انتخاب واحد ترم تابستان 1402-1401

 

اطلاعیه شماره1 انتخاب واحد ترم تابستان 1402-1401

در ترم تابستان سال تحصیلی 1402-1401 دانشجویان کاردانی و کارشناسی با رعایت شرایط ذیل می­توانند در بازه زمانی 24 لغایت 27 تیرماه انتخاب واحد نمایند. کارشناسی ارشد ترم تابستان ندارد:

  1. حداکثر واحد مجاز انتخابی، 6 واحد است (کارآموزی و پروژه نیز در صورت انتخاب، جزو این 6 واحد می باشند). دانشجویانی که صرفا با 8 واحد فارغ التحصیل می شوند می توانند همه 8 واحد را اخذ نمایند.
  2. اخذ دروس عمومی شامل معارف1، معارف2، متون، تاریخ اسلام، انقلاب، اخلاق، دانش خانواده، زبان عمومی و زبان فارسی و همچنین درس پروژه پایانی (در صورت داشتن شرایط اخذ درس پروژه پایانی) و درس کارآموزی (در صورت داشتن شرایط اخذ درس کارآموزی) برای کلیه دانشجویان بلامانع است.
  3. اخذ سایر دروس با شرایط ذیل امکانپذیر است:

الف) در صورتی که در پایان انتخاب واحد آمار ثبت نامی در درس مربوطه به 10 نفر برسد برای آن درس، کلاس برگزار خواهد شد و اخذ درس با رعایت دروس پیش نیاز و هم نیاز بلامانع است. برنامه این کلاسها متعاقبا اعلام خواهد شد.

ب) در صورتی که آمار ثبت نامی درس مربوطه بیشتر از 5 و کمتر از 10 نفر باشد تنها برای درس مذکور کلاس رفع اشکال برگزار خواهد شد( برنامه این کلاسها متعاقبا اعلام خواهد شد) و فقط دانشجویانی مجاز به اخذ این دروس می باشند که آن دروس را قبلا حداقل یکبار افتاده باشند. سایر دانشجویان بایستی در بازه 28 لغایت 30 تیرماه با مراجعه به پورتال، درس مذکور را حذف نمایند. دانشجویانی که با اخذ 6 واحد تابستان و حداکثر 2 درس معرفی به استاد، فارغ التحصیل می­شوند از شرط افتاده بودن درس، مستثنی هستند.

ج) در صورتی که آمار ثبت نامی درس، کمتر از 5 نفر باشد شورای آموزشی در مورد ارائه یا حذف درس از دروس ترم تابستان تصمیم گیری خواهد کرد. در صورت ارائه درس مذکور دانشجویانی مجاز به اخذ این دروس خواهند بود که حداقل آن درس را یکبار افتاده باشند. دانشجویانی که با اخذ 6 واحد تابستان و حداکثر 2 درس معرفی به استاد فارغ التحصیل می­شوند از شرط افتاده بودن درس، مستثنی هستند.

(توجه: در صورتی که متقاضی اخذ دروس تئوری پایه، اصلی و تخصصی هستید که در جدول دروس ارائه شده ترم در پورتال دانشجویی وجود ندارد در ساعات اداری به دانشگاه مراجعه و یا تماس بگیرید.)

5) دانشجویانی مجاز به انتخاب کارآموزی در نیمسال اول 1403-1402 خواهند بود که مجموعا 15 واحد(مجموع دروس و کارآموزی) در آن نیمسال اخذ نمایند. لذا به دانشجویانی که با انتخاب بیش از 15 واحد در نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 فارغ التحصیل خواهند شد پیشنهاد می شود در ترم تابستان 1401-1400 واحد کارآموزی را انتخاب نمایند.

در صورت تخلف دانشجویان از موارد فوق، آموزش موسسه می تواند در هر زمان از طول ترم، نسبت به حذف انتخاب واحد دانشجو بدون برگرداندن شهریه اقدام نماید.