شروع ثبت نام وام دانشجویی ( فقط وام شهریه)

تعداد بازدید : 95

یکشنبه 16 آبان 1400

نوشته شده توسط :

شروع ثبت نام وام دانشجویی ( فقط وام شهریه)

شروع ثبت نام وام دانشجویی ( فقط وام شهریه)
کلیه دانشجویان میتوانند با ارائه سند محضری و ثبت نام در سایت صندوق رفاه دانشجویی www.swf.ir بخش پرتال دانشجویی صندوق،
تا تاریخ ۲۵ / ۹ / ۱۴۰۰ درخواست وام نمایند .
لطفا جهت اطلاع از نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز به قسمت مالی بخش فایل وام مراجعه نمایید .