بازه زمانی ثبت و ویرایش موضوع پایان نامه کاردانی و کارشناسی

تعداد بازدید : 1402

شنبه 29 تیر 1398

نوشته شده توسط :

بازه زمانی ثبت و ویرایش موضوع پایان نامه کاردانی و کارشناسی

قابل توجه کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی که در ترم تابستان، واحد پایان نامه (پروژه پایانی) را اخذ خواهند نمود، یا دانشجویانی که در این نیمسال، واحد پایان نامه را تمدید خواهند کرد:

1️⃣مهلت ورود موضوع پروژه از طریق پورتال: از تاریخ 1398/4/25 لغایت 1398/5/30

2️⃣مهلت ویرایش موضوع پروژه از طریق پورتال:از تاریخ  1398/6/1 لغایت 1398/6/15

3️⃣مهلت دفاع از پایان نامه: 1398/6/31