مدارک لازم جهت دریافت گواهی موقت

1-اگر مشمول هستید برگه اعزام به خدمت
2-مدرک موقت یا اصل مقطع قبلی به همراه ریز نمرات در پرونده موجود باشد
3- تکمیل فرم تسویه حساب

مدارک لازم جهت اصل دانشنامه

1-کارت پایان خدمت
2-اصل دانشنامه و ریز نمرات و تاییدیه تحصیلی از مقطع قبلی به عنوان مثال اگر کارشناسی
ناپیوسته میگیرید اصل مدرک فوق دیپلم نیاز است
3- وام صندوق رفاه تسویه کامل شده باشد .
4- تحویل گواهی موقت در صورتی که اخد نموده باشید