کارگاه های مکانیک خودرو

تعداد بازدید : 167

دوشنبه 23 مهر 1397

نوشته شده توسط :

کارگاه های مکانیک خودرو

قابل توجه دانشجویان کاردانی مکانیک خودرو

زمان برگزاری کارگاه های درخواستی،طبق برنامه زیر می باشد:

  1. کارگاه مولد قدرت: سه شنبه ها ساعت 8 الی 12:30
  2. کارگاه انتقال قدرت: چهارشنبه ها ساعت 8 الی 11
  3. کارگاه نقص یابی قسمتهای مختلف خودرو: چهارشنبه ها ساعت 11 الی 12:30

زمان شروع کلاسها از روز سه شنبه هفته آینده (97/8/1) خواهد بود. 
مکان برگزاری کلاسها، آموزشگاه فنی و حرفه ای موسویان می باشد.